چسب ماهی آکواریوم کاسپین

 چسب ماهی آکواریوم کاسپین چسبی ترکیبی می باشد. این محصول در زمینه های گسترده ای چون جلوگیری از نشت، پر کردن فضای خالی، شیشه ها، پنجره ها، فلز، کاشی، PVC و مصالح ساختمانی دیگر، تعمیر و ساخت آکواریوم و ... کاربرد دارد.

ویژگی ها:

کاربرد ها:

راهنمای مصرف :

تاریخ مصرف :